Home Giá Xe Bảng giá “option” Vinfast đưa ra cho người dùng chọn lựa