Home VinFast - Việt Nam Những thay đổi về nội thất mang tính đột phá của VinFast Lux A2.0