Home VinFast - Việt Nam VinFast Fadil “full option” khách hàng chi thêm 1 khoản lớn