Home Giải trí khi lái xe VinFast và đằng sau những khoản tiền lỗ mà nhà đầu tư phải bỏ ra