Home Giải trí khi lái xe Vừa nhận chứng chỉ ASEAN NCAP 5 sao ở Malaysia thì Vinfast về trình háng xe ở Việt Nam